Vzduch je nase more
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

VZDUCH JE NAŠE MOŘE DAT

Letecká doprava je příkladem využití moderních telekomunikačních technologií ve smyslu propojování informačních systémů a využívání dat. Výměna informací probíhá v prostředí globálních systémů, které zajišťují přenos informací o jednotlivých letech, pasažérech, současné provozní situaci na jednotlivých letištích i ve vzdušném prostoru, environmentálních vlivech, ale také informace o počasí. Speciální telekomunikační infrastruktura umožňuje vynikající plánování omezených zdrojů a kapacit letecké dopravy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Díky centrálnímu řízení toků letadel se efektivnost využití nebe nad Evropskou unií zlepšuje. Daří se postupně zvyšovat propustnost vzdušného prostoru i letišť, a také postupně omezovat zpoždění letů.

Moderní technologie postupně přechází z globálních na lokální úroveň a jsou čím dál více integrovány do nejhlubších detailů provozních procesů. Novou výzvou je další digitální propojování a poskytování dat cestujícím ve městech a regionech. I Letiště Václava Havla Praha se snaží o vývoj aplikací a poskytování dat cestujícím tak, aby se zvýšila jejich spokojenost a pohodlí, a aby se také zvýšily i příjmy z nákupů v průběhu pobytu na letišti před samotným letem.

Letiště spolu s hlavním městem stojí před úkolem zajistit efektivní dopravu bez úzkých míst a environmentálně exponovaných lokalit. Právě zde moderní telekomunikační technologie nabízí svůj potenciál. Uveďme několik konkrétních příkladů digitalizace dílčích procesů, jež jsou ukázkovým příkladem chytrého letiště.

Digitalizace provozu

V posledních letech probíhá na Letišti Václava Havla v Praze velice intenzivni proces digitalizace. V hojné míře se využívá nejnovějších telekomunikačních technologií jako například využití technologie beaconů pro navigaci cestujících v prostorách letiště, ale také pro celkové zvyšování a zkvalitňování zákaznické zkušenosti. V oblasti bezpečnosti a odbavení cestujících bude v následujících letech klíčové využití biometrie, nebo technologií sledujících tok cestujících, s cílem zvýšit jejich pohodlí, ale také bezpečnost. V oblasti poskytování informací plánuje letiště širší využití chatbotů, v oblasti zabezpečení zase integraci komponent síťové infrastruktury do platformy SIEM (Security Information and Event Management).

Dochází také k digitalizaci interních procesů, dokumentů i pohledů do provozu prostřednictvím nejmodernějších audiovizuálních zařízení, chytrých senzorů i digitálních a telekomunikačních technologií. Projekt „Digitální zaměstnanec“ má naproti tomu primárně za cíl využít moderních digitálních prvků a technologií pro efektivnější a rychlejší komunikaci s více než dvěma tisíci zaměstnanci Letiště Praha.

Letiště na své digitální strategii spolupracuje, a inspiraci hledá u světových letišť jako je například korejské letiště Incheon International Airport anebo americké Hartsfield-Jackson Airport v Atlantě.

Screen Shot 2021 05 12 at 1.30.28 PM

Digitalizace prodeje

Kromě interních procesů a provozu se digitalizace týká také prodeje, kde se letiště zaměřuje na diverzifikaci cestujících a nabídnutí služeb, produktů a zážitků dle příslušných zákaznických segmentů. Novým konceptem je také „downtown shopping at the airport“, kde může letiště využívat k prodeji exaktních dat o toku cestujících, typech destinací, typech leteckých linek a přímo na letišti nabízet digitální Marketplace. Kromě intuitivního nakupování, které v současnosti tvoří největší podíl, se tedy letiště díky novým technologiím může zaměřit na vytvoření platformy pro plánované nakupování.

Digitalizace pro zlepšení péče o cestující

Dalším důležitým krokem bylo spuštění testovací fáze digitální navigace, která doplňuje statické informační panely a dle aktuálního složení cestujících informuje v šesti jazykových mutacích. Cestujícím na odletu například navigace ukazuje, do jaké odletové čekárny se mají dostavit a kolik minut chůze si tento přesun vyžádá. Cestující po příletu se naopak dozví, jakým směrem a za jak dlouho se dostanou do dalších částí letiště, například k pasové kontrole, u jakého pásu si mohou vyzvednout zavazadla, nebo jaké je v Praze počasí.

Digitalizace v oblasti zákaznické zkušenosti a komunikace s cestujícími již nyní přispívá k velmi pozitivnímu mezinárodnímu hodnocení pražského letiště. Letiště se pravidelně umísťuje na předních místech v pravidelných průzkumech spokojenosti cestujících ASQ (Airport Service Quality), které organizuje mezinárodní sdružení letišť ACI (Airport Council International) jako jednu z nejprestižnějších světových iniciativ zaměřených na výzkum a hodnocení spokojenosti zákazníků se službami poskytovanými na těch nejvýznamnějších světových letištích. Výsledky ASQ jsou publikovány čtvrtletně a pro účastnící se letiště jsou významným ukazatelem v dalším nastavování služeb a zlepšování jejich kvality. Vysoké hodno cení pražského letiště potvrdila také prestižní cena ACI Airport Service Quality Award, kterou letiště obdrželo v roce 2018.

Digitalizace, telekomunikace a datové propojení letiště s městem – „Chytrá Evropská“

Velkou výzvou je také datové propojování letiště s městem. Oba subjekty se stávají lídry zavádění chytrých technologií i společného využívání propojených dat. V rámci ambiciózního projektu „Chytrá Evropská” by mělo letiště dosáhnout mnohem dál za hranice svého perimetru. Prvním příkladem je využití integrovaných dat o délce trvání cesty ze zadaného místa ve městě až k nástupu do letadla v reálném čase.

Projekt Chytré Evropské má za cíl vytvořit virtuální model této ulice včetně jednotlivých subsystémů jako je např. železniční stanice Veleslavín nebo Letiště Václava Havla a v praxi ověřit fungování modelovacího rámce pro analýzu chování dopravy v reálném čase. Navrhovaný soubor komponent bude schopen přijímat data z dostupných senzorů (dopravních detektorů, kamer, kooperativních vozidel i dalších IoT elementů dopravního systému), tato data konsolidovat do jednotné struktury tak, aby je bylo možné použít jako vstupní hodnoty pro dopravní simulace. Jedním z výsledků bude virtuální dopravní systém, modelující dopravu v dané oblasti a využívající stejná data i algoritmy řízení jako jsou ty, které jsou využívány v reálném provozu. Na tomto modelu bude možno vyzkoušet alternativní scénáře včetně jejich vyhodnocování ve virtuálním prostoru. Nejvýhodnější řešení z pohledu předdefinovaných parametrů bude následně implementováno v reálném řízení dopravy. Dopravní model bude automaticky kalibrován na aktuální data a bude stále připraven pro ověřování alternativních scénářů.

Samotné prostředí digitálního dvojčete bude mít databázové jádro, obsahující informace o modelu území, 3D objektech a další znalosti dle vznikajících datových standardů BIM (Building Information Modelling). Architektura celého systému je navržena s přihlédnutím k očekávanému zpracovávání velkého množství dat. Vzhledem k optimalizaci a očekávanému navyšování kapacit bude preferováno cloudové úložiště, splňující geografické a bezpečnostní požadavky cílového segmentu zákazníků.

Integrace dat, informací a znalostí ze systémů Letiště Václava Havla do konceptu Chytré Evropské umožňuje vznik celé řady nových aplikací využitelných jak cestujícími, tak i samotným letištěm.

letiste konec

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email